Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring - Anmeldelse af nyt marked for aFRR kapacitet i Norden

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har sendt Energinet.dk’s ”anmeldelse af nyt marked for aFRR kapacitet i Norden” i høring d. 21. marts 2017.

SET anmoder om eventuelle kommentarer til Energinet.dk’s anmeldelse. Såfremt kommentarerne indeholder fortrolig information bør dette tydeliggøres. Bemærk at høringssvarene vil indgå i en fælles dialog med de øvrige nordiske NRA’er.

Eventuelle kommentarer til Energinet.dk’s anmeldelse sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med Cc. til Peter Christian Olsen (pco_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitlsynet.dk), Jon Vestrup Christensen (jovc_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Henrik Gommesen (hgo_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) senest d. 30 april 2017.

Energinet.dk’s anmeldelse af nyt marked for aFRR kapacitet i Norden kan læses her

Jævnfør de tilhørende appendix 1 og appendix 2

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO