Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring: Bekendtgørelse om priser mv. til elpris.dk

Energitilsynet har oprettet en ny uvildig elprisportal - elpris.dk – der var operationel 1. april 2016. Alle elhandelsvirksomheder har pligt til at indberette priser og vilkår til den nye elprisportal og er endvidere forpligtede til at sørge for, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om virksomhedens priser og vilkår på egne hjemmesider. 

I medfør af elforsyningsloven kan Energitilsynet fastsætte nærmere regler om elhandelsvirksomhedernes indberetninger af oplysninger til elpris.dk. Udkast til ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af priser mv. på elpris.dk er i høring. Bemærkninger bedes fremsendt pr. mail til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk og med cc til try_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest 1. september 2016.

Læs mere http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59646

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO