Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring – Eksplicit tildeling af kapacitet i intraday markedet

Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM forordningen) trådte i kraft den 14. august 2015. 

CACM forordningen fastlægger den fremtidlige intraday handel til at foregå gennem implicit tildeling af kapacitet. Som overgangsordning kan de regulerende myndigheder i medlemsstaterne anmode relevante TSOere om eksplicit tildeling på budområdegrænser parallelt til den implicitte tildeling (artikel 64, stk.1). 

SET vil i denne forbindelse høre markedsaktører, om der er særlige behov for markedsaktører der opfyldes med eksplicit tildeling og som ikke kan opfyldes af implicit tildeling og de standardprodukter der forventes udbudt, når implicit tildeling af intraday-kapacitet implementeres på alle budområdegrænser. 

Høringsdokumentet findes her  

Svar skal sendes senest den 2. september 2016 til Markus Hübner (marh_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Lisbet Vedel Thomsen (lvt_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO