Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring – Energinet’s anmeldelse af Shadow Allocation Rules

Energinet har anmeldt forslag til såkaldte Shadow Allocation Rules, der beskriver betingelser og vilkår for allokering af transmissionsrettigheder ved eksplicit allokering i tilfældet af en fallback situation for day-ahead markedet.

Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 13. marts 2018.

Energinet og de øvrige TSO’er i kapacitetsberegningsregionen ("CCR") Hansa har tidligere anmeldt (og energireguleringsmyndighederne har godkendt) forslag til fallback procedurer for CCR Hansa. Vilkår og betingelser for fallback procedurer i CCR Hansa henviser til, at shadow allocation rules skal anvendes; shadow allocation rules er imidlertid ikke en del af "den pakke", som energireguleringsmyndighederne i CCR Hansa har skulle godkende. Energinet har derfor separat anmeldt forslaget for Shadow Allocation Rules til Energitilsynet.

Energitilsynet bemærker, at shadow allocation rules allerede anvendes på de dansk-tyske grænser i dag, og at Energinet oplyser, at forslaget alene er en opdatering med mindre justeringer, der sikrer overensstemmelse mellem shadow allocation rules og Harmonised Allocation Rules for transmissionsrettigheder. 

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med c.c. Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Peter Fausbøll (pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO