Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring - over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i DK1

Energinet har anmeldt forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i synkronområdet Kontinentaleuropa i henhold til artikel 141, stk. 2 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (”SOGL”). 

Efter denne bestemmelse skal alle TSO’er i fællesskab udarbejde et fælles forslag vedrørende fastlæggelsen af LFC-kontrolblokkene. Forslaget omfatter udelukkende DK1 / DK-vest, som er en del af det kontinentale Europæiske synkronsystem. DK2 / DK-øst er en del af det nordiske synkronområde og der vil for dette område blive fremsendt særskilt forslag til godkendelse. 

Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 5. april 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post@energitilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Link til materiale:

Følgebrev til fælles forslag om LFC-kontrolblokke
180103_LFC blocks determination proposal_final for NRA
20171128 LFC blocks determination Proposal_Explanatory

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO