Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring - Energinets anmeldelser om metoder til koordineret belastningsomfordeling og modkøb samt metoder til fordeling af udgifterne heraf i henhold til Forordning (EU) 2015/1222 (”CACM GL”)

Den 16 marts 2018 modtog Energitilsynet 4 anmeldelser fra Energinet om følgende:

  • Forslag til metode til koordineret belastningsomfordeling og modkøb i CCR Nordic
  • Forslag til metode til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb i CCR Nordic
  • Forslag til metode til koordineret belastningsomfordeling og modkøb i CCR Hansa
  • Forslag til metode til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb i CCR Hansa.

Energinets forslag til metoder er udarbejdet i fællesskab med de øvrige transmissionssystemoperatører ("TSO’er") i henholdsvis kapacitetsberegningsregion ("CCR") Nordic og CCR Hansa i henhold til artikel 35 og 74 i Kommissionens (EU) forordning 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger ("CACM GL").

Energitilsynet gør opmærksom på, at forslagene gælder for henholdsvis CCR Nordic og CCR Hansa.

Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelse senest den 13. april 2018.

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med c. c. Peter Fausbøll (pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk)  

CCR Nordic:

CCR Hansa:

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO