Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring – Energinets anmodning om ændring af Capacity Calculation Regions (herunder placering af COBRAcable)

Sekretariatet for Energitilsynet har den 13. april 2018 modtaget anmeldelse fra Energinet vedrørende ændring af de såkaldte kapacitetsberegningsregioner (Capacity Calculation Regions herefter benævnt "CCR") for at inkludere bl.a. den kommende forbindelse mellem Holland og Danmark, COBRAcable, i CCR Hansa.

COBRAcable er et HVDC strømkabel mellem Holland og Danmark som er under konstruktion med planlagt færdiggørelse og go-live i 2019.

Energinet har udarbejdet forslaget til ændring af CCR’erne i samarbejde med alle de europæiske transmissionsystemansvarlige ("TSO’er") i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger ("CACM GL").

Sekretariatet skal anmode eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 11. maj 2018.

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med CC til Søren Lorenz Rask Søndergaard (slrs_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Energinets anmeldelse samt forslag til ændring af CCR kan findes her:

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO