Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring: Energinets metodeanmeldelse af markedsregler for Kriegers Flak Combined Grid Solution

Forsyningstilsynet har den 22. juni 2018 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsregler for Kriegers Flak Combined Grid Solution.

Kriegers Flak Combined Grid Solution er en kombineret netløsning, der på samme fysiske forbindelse dels fører produktionen fra Kriegers Flak i land, dels – via en nærliggende tysk vindmøllepark – skaber en interconnector til grænseoverskridende elhandel mellem Danmark og Tyskland.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 31. august 2018.

Bemærkninger kan indsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk).

Energinets anmeldelse kan findes her:

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO