Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring om betaling for myndighedsbehandling - EL

Energitilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling – el-, VE-, naturgas- og varmeområdet -i høring. Bekendtgørelserne er udarbejdet med hjemmel i lovforslag L 40, som energi-, forsynings- og klimaministeren fremsatte den 4. oktober 2017.  

Som forudsat i lovforslaget fastsætter udkastet til bekendtgørelserne dels timeafregnede gebyrer og gebyrer baseret på grundbeløb. Konkret timeafregnede gebyrer vil blive opkrævet, hvor der er direkte modydelser, som fx behandling af tilladelser, godkendelser, ansøgninger m.v. Gebyrer baseret på generelle grundbeløb opkræves, hvor opgaver omfatter modydelser i bredere forstand, som fx tilsyn, markedsovervågning og bredere analyseopgaver.

Bekendtgørelse om betaling om myndighedsbehandling - EL

Høringsbrev

Høringsliste

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO