Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring om Energinets anmeldelse af metoden vedr. den fælles netmodel efter system operation Guideline (CGMMv3)

Sekretariatet for Energitilsynet har den 14. marts 2018 modtaget anmeldelse fra Energinet vedrørende fælles forslag til metoden for de fælles netmodeller for year-ahead, day-ahead og intraday (Common Grid Model Methodology version 3 – "CGMMv3" ).

Energinet har fremsendt anmeldelsen i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - "SO GL") Artikel 67, stk. 1 og Artikel 70.

Energinet har udarbejdet metodeforslaget i samarbejde med de øvrige europæiske transmissionssystemoperatører ("TSO’er") i den europæiske TSO-organisation ENTSO-E. som konsekvens heraf, skal forslaget godkendes af alle regulerende myndigheder i EU, jf. SO GL art. 6, stk. 2, litra b.

Forslaget er udarbejdet som opdatering til den allerede godkendte metode CGMM for day-ahead- og intraday-tidsrammen i henhold til CACM GL samt CGMM v2 for langsigtede tidsrammer i henhold til FCA GL, der er under opdatering.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 19. april 2018.

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Forslaget til de fælles netmodeller ("CGMMv3") samt øvrigt materiale kan findes her:

Energinets anmeldelse

Fælles forslag til metode for de fælles netmodeller

Høringsnotat til metode for de fælles netmodeller

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO