Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilsslutning for produktionsanlæg (EU-forordning 2016/631)

Europa-Kommissionens forordning 2016/631 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (“Network Code on Requirements for Grid Connection of Generators”, RfG) trådte i kraft den 17. maj 2016.

(Link til forordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_112_R_0001)

Efter forordningen fastsætter den relevante systemoperatør eller TSO’en krav for nettilslutning af produktionsanlæg. Disse krav skal fastsættes inden for rammer, som fremgår af forordningen. Formålet med at fastsætte ensartede krav er at sikre fair konkurrencebetingelser på det indre elektricitetsmarked, systemsikkerhed, integration af el fra vedvarende energikilder samt fremme af elhandel i unionen under hensigtsmæssige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.

Efter bestemmelsen i forordningens artikel 60, kan Energitilsynet efter anmodning fra en anlægsejer, en fremtidig ejer eller systemansvaret give undtagelser, både vedr. eksisterende og nye produktionsanlæg, jf. nærmere forordningens artikel 61-63. Sekretariatet for Energitilsynet forestår i praksis behandlingen af ansøgninger om undtagelse fra et eller flere af de krav som følger af forordningen.

Høring

Kriterierne for at indrømme sådanne undtagelser fastsættes af Energitilsynet efter høring af anlægsejere, systemansvaret og andre interessenter, og de offentliggøres og meddeles endvidere Europa-Kommissionen.

I den forbindelse anmodes anlægsejere, systemansvaret og andre interessenter hermed om at fremkomme med forslag og kommentarer vedrørende de kriterier, som skal finde anvendelse ved afgørelser om at undtage fra et eller flere af de krav, som følger af forordningen. Forslag og kommentarer vedrørende danske kriterier bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest onsdag, den 5. april 2017.  

Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst Jan Pedersen på tlf. 4171 5358, e-mail jhp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk eller Pia Rønager på tlf. 4171 5371, e-mail pr_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.

Til orientering vedlægges kriterier for undtagelser, som finder anvendelse i Finland og Sverige.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO