Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilslutning til transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (EU-forordning 2016/1447)

Europa-Kommissionens forordning 2016/1447 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (“Network Code on requirements for grid connection of High Voltage Direct Current Systems and Direct Current-connected Power Park Modules”, HVDC) trådte i kraft den 28. september 2016.

(Link til forordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473752084750&uri=CELEX:32016R1447

Efter forordningen fastsætter den relevante systemoperatør eller TSO’en krav for netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg.

Disse krav skal fastsættes inden for rammer, som fremgår af forordningen. Formålet med at fastsætte ensartede krav er at sikre fair konkurrencebetingelser på det indre elektricitetsmarked, systemsikkerhed, integration af el fra vedvarende energikilder samt fremme af elhandel i unionen under hensigtsmæssige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.

Efter bestemmelsen i forordningens artikel 77, kan Energitilsynet på anmodning af ejeren af et HVDC-system, ejeren af et jævnstrømsforbundet elproducerende anlæg eller en fremtidig ejer, en relevant systemoperatør eller en relevant TSO indrømme ejeren af et HVDC-system, ejeren af et jævnstrømsforbundet elproducerende anlæg eller en fremtidig ejer, en relevant systemoperatør eller en relevant TSO en undtagelse fra en eller flere af bestemmelserne i denne forordning for så vidt angår både nye og eksisterende HVDC-systemer og/eller jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, jf. nærmere artikel 78-82.

Sekretariatet for Energitilsynet forestår i praksis behandlingen af ansøgninger om undtagelse fra et eller flere af de krav som følger af forordningen.

Høring

Kriterierne for at indrømme sådanne undtagelser fastsættes af Energitilsynet efter høring, og de offentliggøres og meddeles endvidere Europa-Kommissionen. I den forbindelse anmodes ovennævnte parter og andre interessenter hermed om at fremkomme med forslag og kommentarer vedrørende de kriterier, som skal finde anvendelse ved afgørelser om at undtage fra et eller flere af de krav, som følger af forordningen. Forslag og kommentarer vedrørende danske kriterier bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk  senest fredag, den 26. maj 2017.

Til orientering ses her udkast til kriterier for undtagelser, som er under overvejelse i Sverige. Læs mere her 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO