Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til tærskelværdier for klassificering af el-producerende anlæg

Energinet.dk har den 17. maj 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af tærskelværdier for klassificering og opdeling af el-producerende anlæg i kategorierne A, B, C og D i henhold til artikel 5, stk. 3 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (”RfG”).

Efter artikel 5, stk. 3 skal Energinet.dk koordinere sit forslag med distributionsselskaber tilsluttet transmissionsnettet og indsende et forslag til Energitilsynet til godkendelse efter en offentlig høring som beskrevet i artikel 10 i forordningen. Energinet.dk afholdte høringen 14. februar 2018 og sendte høringssvar 17. maj 2018.

Energinet.dk har på baggrund af høringssvarene anmeldt følgende tærskelværdier til Energitilsynet, gældende i Øst-, og Vestdanmark:

A/B

B/C

C/D

125 kW

3 MW

25 MW

 

Energitilsynet anmoder interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest 12. juni 2018.

Bemærkninger sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Martin Wittrock (mlwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

 

Energinets høringskommentarer til 17. maj 2018

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO