Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af 3 forslag, der skal godkendes som en del af LFC-kontrolblokdriftsaftalen i det synkrone område Kontinentaleuropa (DK1)

Energinet har anmeldt i alt 3 forslag/metoder der skal godkendes som en del af LFC-kontrolblokdriftsaftalen i det synkrone område Kontinentaleuropa i henhold til artikel 119 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer ("SOGL"). 

Efter denne bestemmelse skal alle TSO’er i en LFC-kontrolblok i fællesskab udarbejde fælles forslag vedrørende:

  • Rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4

  • Koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14
  • Foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16

  • Reglerne for dimensionering af FRR i overensstemmelse med artikel 157, stk. 1

Forslagene i henhold til art. 152, stk. 14 og 16 er skrevet sammen og anmeldt som én metode.

Forslagene er anmeldt for DK1 / Vest-Danmark, der er én del af LFC-kontrolblokken bestående af DK1, Tyskland og Luxembourg.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 31. oktober 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas H. Wienberg (thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk) og Rune Boas (ralb_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk).

Link til materiale:

Følgebrev til anmeldelse

Forslag:

Ramping restrictions for active power output accordance with Article 137(3) and Article 137(4)

Actions aiming to reduce FRCE accordance with art 152(14) and (16)

FRR dimensioning rules accordance with art. 157(1)

Explanatory notes:

Supporting Document

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO