Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af 5 forslag, der skal godkendes som en del af synkronområdedriftsaftalen i det synkrone område Norden (DK2)

Energinet har anmeldt i alt 5 forslag/metoder der skal godkendes som en del af synkronområdedriftsaftalen i det synkrone område Norden i henhold til artikel 118 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer ("SOGL"). 

Efter denne bestemmelse skal alle TSO’er i et synkront område i fællesskab udarbejde fælles forslag vedrørende:

  • Regler for dimensionering af FCR, jf. art. 153
  • Yderligere egenskaber for FCR, jf. art. 154, stk. 2
  • Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet, jf. art. 127
  • Grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne, jf. art. 163, stk. 2
  • Grænser for omfanget af udveksling af FRR mellem synkrone områder fastsat i overensstemmelse med artikel 176, stk. 1, og grænser for omfanget af deling af FRR fastsat i overensstemmelse med artikel 177, stk. 1
  • Grænser for omfanget af udveksling af RR mellem synkrone områder fastsat i overensstemmelse med artikel 178, stk. 1, og grænser for omfanget af deling af RR fastsat i overensstemmelse med artikel 179, stk. 1 

(De sidste to forslag er skrevet sammen til én metode.)

Forslagene omfatter udelukkende DK2 / Østdanmark, som er en del af det synkrone område Norden.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 31. oktober 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk) og Ola Lie Andersen (olan_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk).

Link til materiale:

Forslag:

Explanatory notes:

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO