Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af centrale organisatorisk krav, roller og ansvarsområder vedr. dataudveksling efter system operation guideline (”KORRR”)

Sekretariatet for Energitilsynet har den 14. marts 2018 modtaget anmeldelse fra Energinet vedrørende forslag til centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder vedr. dataudveksling ("KORRR").

Energinet har fremsendt anmeldelsen i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - "SO GL") Artikel 40, stk. 6.

Energinet har udarbejdet forslaget i samarbejde med de øvrige europæiske transmissionssystemoperatører ("TSO’er") i den europæiske TSO-organisation ENTSO-E, i henhold til SO GL art. 5, stk. 1 og 2.

Som konsekvens heraf, skal forslaget godkendes af alle regulerende myndigheder i EU, jf. SO GL art. 6, stk. 2, litra a.

KORRR-forslaget skal tage hensyn til og om nødvendigt supplere driftsbetingelserne i den metode vedrørende data om produktion og forbrug, der er udviklet i henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2015/1222 ("CACM").

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 20. april 2018.

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

 

Det anmeldte forslag vedr. KORRR samt øvrigt materiale kan findes her:

Energinets anmeldelse (følgebrev)

Fælles forslag til KORRR

Høringssvar til Energinets offentlige KORRR-høring

Uddybende/forklarende dokument (supporting document)

Støttebilag:

Fælles metode vedrørende data om produktion og forbrug, jf. CACM art. 16

Energitilsynets afgørelse af 10. januar 2017 om godkendelse af metode vedrørende data om produktion og forbrug

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO