Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i DK2

Energinet har anmeldt forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i synkronområde Norden i henhold til artikel 141, stk. 2 i Kommissionens forordning 2017/1485 (EU) om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (”SOGL”). 

Efter denne bestemmelse skal alle TSO’er i et synkronområde i fællesskab udarbejde et fælles forslag vedrørende fastlæggelsen af LFC-kontrolblokkene. Forslaget omfatter udelukkende DK2 / DK-øst, som er en del af det nordiske synkronområde.

Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 7. maj 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Link til materiale:

Fælles forslag om LFC-kontrolblok i Norden

Main document

Explanatory document

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO