Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af gennemførselsforanstaltninger i henhold til ER

 

Energinet har den 18. december 2018 anmeldt gennemførelsesforanstaltninger vedr. Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (ER) til Forsyningstilsynet.

Energinet har anmeldt følgende:

  1. Høringsnotat mv. vedr. høring af vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør, jf. ER art. 4, stk. 2, litra a og b

  2. Forslag til regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter, art. 4, stk. 2, litra e.

  3. Forslag til specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, jf. art. 4, stk. 2, litra f.

  4. Meddelelse af Systemforsvarsplanen, jf. art. 4, stk. 5 (ikke til godkendelse)

  5. Meddelelse af elementer af genoprettelsesplanen, jf. art. 4, stk. 5 (ikke til godkendelse)

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til ovenstående forslag til Forsyningstilsynet senest torsdag den 31. januar 2019.

Bemærkninger fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen - luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk.  


Foruden de enkelte forslag vedlægges supplerende materiale.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO