Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af omfang af dataudveksling med dso'er og bnb'er - so gl artikel 40, stk. 5

Forsyningstilsynet har den 21. marts 2019 modtaget Energinets anmeldelse af omfang af dataudveksling med DSO'er og BNB'er i henhold til SO GL artikel 40, stk. 5.

Energinet har fremsendt anmeldelsen i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - ”SO GL”) art. 5, stk. 1, jf. art. 6, stk. 4, litra b.

Forslaget er udarbejdet i forlængelse af det allerede godkendte forslag vedr. centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling, som vedrører driftssikkerhed i overensstemmelse med artikel 40, stk. 6 (”KORRR”).
Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 30. april 2019.

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk).

Anmeldelsen samt øvrigt materiale kan findes her:

Anmeldelsen består af følgende dokumenter:
Informationsudveksling: Kravdokument nr. 1 – Produktion og forbrug.
Informationsudveksling: Kravdokument nr. 2 – Stationsanlæg/net.
Informationsudveksling: Kravdokument nr. 3 – Standarder, protokoller mv.

Følgende supplerende materiale er vedlagt:
Anmeldelsesbrev
3 høringsnotater – ét til hvert kravdokument.
3 høringskommentarskemaer – ét til hvert kravdokument. De indkomne kommentarer er indsat i det relevante skema.
Liste over høringsparter.
Specification of IEC 61850_UDKAST (teknisk bilag til orientering).

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO