Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over udkast til administrationsgrundlag for tilsyn med overholdelse af leveringspligten

I forbindelse med engrosmodellens ikrafttrædelse blev indført en leveringspligt for elhandelsvirksomhederne, jf. elforsyningslovens § 6 b.

Ifølge elforsyningslovens § 6 b, stk. 10, skal Energitilsynet føre tilsyn med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af leveringspligten.

Et tilsyn med leveringspligten omfatter tilsyn med: 

  • hvorvidt elhandelsvirksomhederne overholder leveringspligten, herunder blandt andet om de nægter ellevering til en bestemt gruppe kunder,
  • elhandelsvirksomhedernes krav om sikkerhedsstillelse og ophævelse af kontrakter,
  • elhandelsvirksomhedernes eventuelle prisdifferentiering samt
  • fordelingen af omkostninger forbundet med en eventuel forsyningsafbrydelse.

Sekretariatet for Energitilsynet har på den baggrund udarbejdet et administrationsgrundlag af den 14. december 2016, der tilrettelægger sekretariatets tilsyn med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af leveringspligten. 

Høringssvar til administrationsgrundlaget kan fremsendes pr. e-mail til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til sbcl_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Senest Tirsdag den 21. februar 2017, kl. 12.

Høringsbrev

Høring om udkast til administrationsgrundlag

Eventuelle spørgsmål vedrørende administrationsgrundlaget kan rettes til:

Søren Brandt Clausen (SET)
Fuldmægtig, cand.jur.
Tlf. +45 41 71 53 81
sbcl_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO