Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over udkast til afgørelse om Energinets metodeanmeldelse for indkøb af manuelle frekvensgenoprettelsesreserver ved udetid på kontraherede anlæg i DK2

Forsyningstilsynet modtog den 13. juni 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet om indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg i Østdanmark (DK2). På denne baggrund sender Forsyningstilsynet udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metodeanmeldelse i høring.

Forsyningstilsynet anmoder alle interesserede om eventuelle bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse senest den 19. september 2019 kl. 12:00. Bemærkninger sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Christian Olsen (pco_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk) og Malene Unterborg Alempiew (mua_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk).  

Ved afgivelse af høringssvar bedes det angivet, hvorvidt – og i givet fald hvorfor – der måtte være bemærkninger til, at Forsyningstilsynet videresender høringssvaret til Energinet, offentliggør høringssvaret og/eller meddeler aktindsigt deri ved anmodning herom.  

Høringsudkast til afgørelse 

Bilag 1 (Energinets metodeanmeldelse)

Bilag 2 (Energinets høringsnotat til indkomne høringssvar til Energinets egen høring)

Bilag 3 (ændrede udbudsbetingelser)

Bilag 4 (høringssvar til Forsyningstilsynets høring)

Bilag 5 (Energinets høringsnotat til indkomne høringssvar til Forsyningstilsynets høring) 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO