Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder, der anvendes til efterspørgselsreaktion efter DCC

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende de af Dansk Energi anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (”DCC”).

Dansk Energi har den 7. september 2018, anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder, der anvendes til efterspørgselsreaktion i henhold til DCC art. 6, stk. 4.

Dansk Energis har anmeldt forslaget på vegne af de netvirksomheder (DSO’er), der er medlem af Dansk Energi. Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af DCC artikel 6, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslagene og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen af forslaget.

De generelle krav fra Dansk Energi, vil alene komme til at gælde for nye forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion til DSO’er. Det præcise anvendelsesområde findes i DCC art. 3 og art. 4.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse, først finde anvendelse fra d. 18. august 2019, jf. DCC art. 59.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen, senest den 29. april 2019. 

Bemærkninger fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med CC til luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk.

NB! Denne afgørelse vedrører alene krav fastsat i henhold til DCC-forordningen. Det er derfor alene kravene i kapitel 5 i dokumenterne ”tekniske betingelser”, der er relevante.

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse kan findes her

BILAG:

·        Dansk Energis samlede anmeldelse

·        Fuldmagter fra netvirksomheder

·        Materiale fra FSTS-høring over anmeldelsen 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO