Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Energitilsynet har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 69 b, stk. 3, i lov nr. 114 af 9. februar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for hvornår og hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomhederne årligt skal aflægge revideret til Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet træffer afgørelse om netvirksomhedernes indtægtsrammer. Bekendtgørelsen indeholder også regler om netvirksomhedernes mulighed for at ansøge om korrektion af regnskabsoplysninger i aflagte reguleringsregnskaber.

Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at fremsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 22. maj 2018. 

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til Niels Outzen Jensen (noj_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Elsebeth Normann Jensen (enje_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Udkast til bekendtgørelse om netvirksomhedernes reguleringsregnskaber

Bilag 1 - Blanket til indberetning

Bilag 2 - Ledelseserklæring

Bilag 3 - Revisionsinstruks

Bilag 4 - Revisorerklæring

Høringsbrev

Høringsliste

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO