Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udkast til høring om kriterier for indrømmelse af undtagelse for krav i forordning 2016/1447/EU af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømforbundne elproducerende anlæg

Forordning 2016/1447/EU af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (HVDC) trådte i kraft d. 28. september 2016. Forordningen foreskriver, at de relevante systemoperatører (TSO og DSO/LDSO) fastsætter tekniske krav til HVDC-systemer, der sammenkobler synkrone områder eller systemområder, HVDC-systemer, der sammenkobler elproducerende anlæg med et transmissions- eller et distributionsnet, integrerede HVDC-systemer inden for ét systemområde, der er tilsluttet transmissions- eller distributionsnettet (HVDC-systemer) samt jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, der skal tilsluttes nettet. Disse krav skal tage udgangspunkt i en række standardiserede værdier, som fremgår af HVDC

 

Læs mere her

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO