Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring – udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift H1 og H3

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift H1 og H3. Tilsynet modtog Energinets anmeldelse den 23. juli 2018.

Energinet har i alt anmeldt to metodeændringer.

I forskrift H1 medfører den anmeldte ændring, at en sekundær tilflytning altid kunne overskrives med en ny tilflytning til samme skæringsdag, uanset om det er med samme kunde eller en anden kunde.

I forskrift H3 medfører den anmeldte ændring, at nyoprettede og nedlagte målepunkter ikke længere medtages i aggregeringen af engrosydelser.

Afgørelsesudkastet og bilag 

Udkast til afgørelse med bilag er desuden sendt i offentlig høring hos netvirksomhederne samt en række organisationer og offentlige myndigheder.

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Markedsforskrifter

Tilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet senest fredag den 9. november 2018.

Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Søren Brandt sbcl_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO