Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Kriterier for indrømmelse af undtagelse for krav i Forordning 2016/631/EU af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg

Forordning 2016/631/EU af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG) trådte i kraft d. 17. maj. 2016 og fastsætter ensartede regler for tilslutning af produktionsanlæg til elnettet på tværs af EU. Ved fastsættelse af regler om tilslutning forøges driftssikkerheden af elnettet og konkurrencen på elmarkedet til gavn for forbrugerne. 

Efter artikel 60 i RfG er den nationale regulator bemyndiget til at indrømme undtagelser til efterlevelse af krav efter forordningen. 

I forbindelse hermed skal Energitilsynet fastsætte de kriterier, som vil blive inddraget i vurderingen af, om en sådan anmodning kan imødekommes.

Ved høring offentliggjort på Energitilsynets høringsportal i perioden d. 16. marts 2017 til d. 5. april 2017 modtog sekretariatet for Energitilsynet (SET) 2 høringssvar, hvis betragtninger er indgået i overvejelserne omkring fastsættelsen af disse kriterier. 

Ved vurderingen af kriterierne har SET inddraget RfG’s formål, som de fremgår af artikel 1(1), hvorefter reglerne i RfG skal fremme fair konkurrencebetingelser på det indre marked for elektricitet, systemsikkerhed, integration af elektricitet fra vedvarende energikilder samt fremme handelen med elektricitet i unionen. 

SET har udarbejdet nedenstående udkast, som herved sendes i høring hos berørte parter (se bilag 1), ligesom der sker offentliggørelse på Energitilsynets hjemmeside. 

Bemærkninger bedes fremsendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest d. 16. maj 2017 kl 12:00.

 

Udkast til kriterier for undtagelse

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO