Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring: Udkast til metodegodkendelse - Energinets tilslutningsprincipper for nettilslutning af forbrugere på transmissionsniveau over 100 kV (el)

Energitilsynet har den 20. december 2017 modtaget en anmeldelse fra Energinet om tilslutningsprincipper for nettilslutning af elforbrugere til transmissionsnettet over 100 kV.

Konkret vedrører Energinets anmeldelse:

  • Omkostningsallokering mellem forbrugeren og Energinet ved nettilslutning til transmissionsnettet.
  • Dynamisk udbygning af transmissionsnettet som følge af den transmissionstilsluttede forbrugers forventede elforsyningsbehov.

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til tilsynsnotat vedrørende Energinets anmeldte tilslutningsprincipper. Det forventes, at sagen forelægges Energitilsynet i maj 2018.

Eventuelle kommentarer sendes til post@energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho@energitilsynet.dk) senest onsdag den 2. maj 2018 kl. 14.00.  

Se udkast til tilsynsnotat her  

Se bilag her:

Bilag 1 - Metodeanmeldelse

Bilag 2 - Supplerende oplysninger

Bilag 3 - Vandfaldmodellen

Bilag 4 - Retsgrundlag

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO