Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring – udkast til sekretariatsafgørelse vedr. muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el

Energitilsynet skal træffe afgørelse om langsigtede transmissionsrettigheder i henhold til artikel 30 i Kommissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling. Afgørelsen skal koordineres med den svenske regulerende myndighed for energi, Energimarknadsinspektionen.

Afgørelsen skal være baseret på en vurdering, hvori Energitilsynet konstaterer, hvorvidt forwardmarkedet for elektricitet rummer tilstrækkelige afdækningsmuligheder i de to danske budområder (DK1 og DK2). Vurderingen omfatter:

a) En høring af markedsdeltagerne om deres behov for områdeoverskridende risikoafdækningsmuligheder ved grænserne til de to danske budområder
b) En evaluering

For så vidt angår punkt a) er denne foretaget jf. ” Høring - muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el samt baggrundsrapport” med frist 9. marts 2017.

For så vidt angår punkt b) består denne af en rapport fra Houmøller Consulting ApS, som der også er refereret til i ovenstående høring.

SET udkast til afgørelse findes her
Bilag 2 – Intentionsdokument aftalt mellem EI og SET.
Bilag 3 – Rapport fra Houmøller Consulting. Opdateret i forhold til tidligere version fra høring i marts.

Høringssvar bedes sendt senest 25. april 2017 til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO