Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsforskrift D1 og I

Forsyningstilsynet modtog den 4. april 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsforskrift D1 og I.

Energinet har i alt anmeldt elleve metodeændringer.  

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her: 

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside:  

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter


Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metodeændringer senest 21. maj 2019.  

Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Ann-Kristin Havnegjerde akha@forsyningstilsynet.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO