Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsforskrift H1 og H3

Forsyningstilsynet modtog den 23. juli 2018 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsforskrift H1 og H3.

Energinet har i alt anmeldt to metodeændringer.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her:

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside:

https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler#Marketregulations

Sekretariatet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metodeændringer senest fredag den 24. august 2018.

Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Søren Brandt sbcl_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO