Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016

Sekretariat for Energitilsynet har sendt udkast til " Fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016" i høring den 11. januar 2016.

Hvis der er kommentarer til Sekretariat for Energitilsynet's udkast til afgørelse, bedes De fremsende disse, så de er Sekretariat for Energitilsynet i hænde senest mandag den 25. januar 2016 kl. 16.00.

Tillægget fastsættes hvert kalenderår efter en i afgørelsen defineret metode. Tillægget skal svare til markedets niveau for lignende tillæg og er derfor beregnet på baggrund af observerede engros- og detailpriser i markedet fra det seneste år.  

Tillægget foreslås fastsat til 70,69 kr./MWh for ikke-timemålte forbrugere, 63,11 kr./MWh for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh og 24,48 kr./MWh for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh."
 
Læs høringsudkast her

Læs bilag til høringsudkast her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO