Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende udkast til afgørelse for finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet

Forsyningstilsynet modtog den 18. marts 2018 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet.

Cobrakablet er en ny elforbindelse mellem Vestjylland og Nederlandene. Finansielle transmissionsrettigheder giver mulighed for prissikring mod nederlandske dagspriser.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her:

• - Metodeanmeldelse

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til afgørelse senest 12. juni 2019. 

Bemærkninger skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med kopi til specialkonsulent Peter Fausbøll pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk
Forsyningstilsynet har allerede haft anmeldelsen i høring, hvorfra der kom et høringssvar, se venligst bilag 3 til udkast til afgørelse.
 
Udkast til afgørelse
Bilag 2
Bilag 3

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO