Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende Energinets metodeanmeldelse for indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherende anlæg i DK2

Forsyningstilsynet modtog den 13. juni 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet om indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherende anlæg i DK2.

Modtaget metodeanmeldelse kan tilgås her 

Tekstændring i udbudsbetingelserne kan tilgås her 

Energinets høringsnotat kan tilgås her, høringsnotatet bygger på høringssvar modtaget fra Dansk Energi, Lyngby Kraftvarmeværk og Ørsted.

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til Energinets metodeanmeldelse senest den 12. august 2019 kl. 10:00.
Bemærkninger skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Peter Christian Olsen pco@forsyningstilsynet.dk.

Ved afgivelse af et høringssvar bedes det angivet, hvorvidt og i givet fald hvorfor der måtte være bemærkninger til, at Forsyningstilsynet videresender høringsvaret til Energinet, offentliggør høringssvaret og/eller meddeler aktindsigt deri ved en anmodning herom.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO