Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kV

Sekretariatet for Energitilsynet har sendt udkastet til afgørelse i høring.

Sekretariatet for Energitilsynet anmoder om eventuelle kommentarer til sekretariatets udkast til afgørelse vedrørende Energinet.dk’s metodeanmeldelse af en ny nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kV.

Formålet med metoden er, at formalisere en ny nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kV til det overordnede danske transmissionsnet i stedet for den nuværende ”transformerrabat”, hvilken afskaffes med udgangen af 2014.

Eventuelle kommentarer til anmeldelsen sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc. til Henrik Gommesen (hgo_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Peter Christian Olsen (pco_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) senest fredag d. 20. februar 2015.

Se høringsudkastet her

Se høringsbilag her

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO