Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af forslag vedr. nomineringsregler for elmarkedet.

I henhold til artikel 36 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”), indsender alle TSO'er, der udsteder fysiske transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde, et forslag til nomineringsregler for elektricitetsudveksling mellem budområdets grænser, til godkendelse hos de relevante regulerende myndigheder. 

Energinet har derfor sendt to forslag til godkendelse hos Energitilsynet. Det drejer sig om:

Som Sekretariatet for Energitilsynet hermed sætter i høring. Læs desuden følgebrevet her

Høringssvar bedes sendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk samt til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk 

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 20. november 2017 EOB.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO