Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Offentlig høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Forsyningtilsynet har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 69 b, stk. 3, i lov nr. 1009 af 27. juni 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for hvornår og hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomhederne årligt skal aflægge revideret til Forsyningstilsynet med henblik på, at Forsyningsitilsynet træffer afgørelse om netvirksomhedernes indtægtsrammer.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at fremsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 28. november 2018.

Spørgsmål vedrørende udkast til revisionsinstruks kan rettes til fuldmægtig Elsebeth Normann Jensen på tlf.nr. 4171 5394 eller på e-mail enje_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk . 

Spørgsmål vedrørende udkast til vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber kan rettes til fuldmægtig Maja Kofoed på tlf.nr. 4171 5367 eller på e-mail mapa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk.

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Niels Outzen Jensen på tlf.nr. 4171 5364 eller på e-mail noj_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO