Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring om udkast til Energitilsynets tilkendegivelse "Dansk Energis branchevejledning for tarifering af elektricitet til fjernvarmeproduktion"

 

Tilkendegivelsen vedrører fastsættelse af tariffer for elektricitet, som elnetvirksomheder leverer til virksomheder, som producerer varme på et fjernvarmeværk eller et kraftvarmeværk. 

Hvis der er kommentarer til Sekretariatet for Energitilsynets udkast til tilkendegivelse, bedes disse fremsendt, så de senest er Sekretariatet for Energitilsynet i hænde tirsdag den 7. februar 2017, kl. 12.00

Vi opfordrer eventuelt interesseorganisationerne til selv at videreformidle tilkendegivelsen til medlemsvirksomhederne, der vurderes at have interesse i sagen.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan de rettes til Niels Outzen Jensen - noj_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO