Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udkast til afgørelse vedrørende Energinet forslag til generelle tilslutningskrav for nye distributionssystemer, nye forbrugsanlæg tilsluttet TX og enheder der leverer efterspørgselsreaktion

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende de af Energinet anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (”DCC”).

Energinet.dk har den 7. september 2018 anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer i henhold til art. 6, stk. 4, i DCC-forordningen.

Energinet har anmeldt forslaget i sin egenskab som Transmissionssystemoperatør (TSO). Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af DCC artikel 6, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslaget og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen.

De generelle krav fra Energinet vil alene komme til at gælde for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer, samt nye forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion. Det præcise anvendelsesområde findes i DCC art. 3 og 4.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse, først finde anvendelse fra d. 18. august 2019, jf. DCC art. 59.

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende generelle tilslutningskrav for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer, samt nye forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til udkastet senest den 2. maj 2019.

Bemærkninger fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med CC til thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk og luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse kan findes her

I forhold til den anmeldelse der via Forsyningstilsynets hjemmeside har været i offentlig høring i perioden 12. september 2018 til 17. oktober 2018, har Energinet foretaget ændringer af krav og værdier i medfør af følgende bestemmelser;

·        Artikel 3, stk. 1, litra a, b, c og d.

·        Artikel 18, stk. 3

·        Artikel 19, stk. 1, litra a

·        Artikel 19, stk. 4, litra c

·        Artikel 20

·        Artikel 21, stk. 2

·        Artikel 21, stk. 5 

Endvidere har Energinet den 18. januar 2019 anmeldt bilag 1.F, som ikke tidligere har været omfattet af Forsyningstilsynets høring.

BILAG:

Bilag 1 – Energinets samlede anmelde til Forsyningstilsynet (inklusiv ændringer af 18. januar 2019).

Bilag 2 – Samlet korrespondance mellem Forsyningstilsynet og Energinet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO