Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring - Energitilsynets notat om Dansk Energis vejledende standardgebyrer

Hermed høringsnotat til eventuel udtalelse snarest og senest den 6. maj 2016 sekretariatets udkast til notat til Energitilsynet om Dansk Energis vejledende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser. Endvidere vedlægges bilag 1 og 2 hertil.

Bilag 1 til notatet indeholder Dansk Energis anmeldelse af den 18. december 2015 om anbefalede standardgebyrer til brug for engrosmodellesen bilagt en gennemgang og dokumentation af den bagvedliggende omkostningsundersøgelse.

Bilag 2 til notatet indeholder Dansk Energis supplerende anmeldelse af den 17. marts 2016 opdateret anmeldelse angående micro VE-anlæg.

Dansk Energi har udarbejdet og anmeldt vejledende standardgebyrer (en branchevejledning) for navnlig følgende ydelser fra netvirksomhederne:

  • Tilslutninger, herunder oprettelse af solcelleanlæg og andre VE-anlæg
  • Nedtagning og genopsætning af måler
  • Målerundersøgelse
  • Rykkere
  • Fogedforretninger
  • Afbrydelse
  • Genåbning

Sagen forelægges for Energitilsynet i maj med henblik på stillingtagen til om den anmeldte branchevejledning om standardgebyrer kan tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

Branchevejledningen har betydning for netvirksomhedernes  gebyrer og/eller gebyrsatser. Netvirksomheder, der ønsker at opdatere deres gebyrer og/eller gebyrsatser kan enten anmelde egne, individuelle metoder, eller de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledning. I begge tilfælde skal hver enkelt netvirksomhed anmelde metoderne til Energitilsynet til godkendelse, jf. § 1, stk. 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis netvirksomhedens metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virksomhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvigelser, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen.

 

Høringsnotat

Anmeldelse

Revideret anmeldelse

Bilag 1

Bilag 2

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO