Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Historiske høringer

Titel
Høring: Joint Balancing Zone (JBZ) mellem Danmark og Sverige

Høring af Energinets metodeanmeldelse: Justering af Energinets kommercielle balancemodel 

Høring: Udkast til metodegodkendelse – Energinets justering af model for budprofil i det kommercielle afbrydelighedskoncept
Høring: Energinets metodeanmeldelse - Justering af budprofil i Energinets kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper 3)
Høring: Udkast til metodegodkendelse - Energinet.dks justering af kreditpolitik (el og gas)

Høring om betaling for myndighedsbehandling

Høring: Udkast til metodegodkendelse – ændring af afregningscyklus i distributionsbetingelser (Dansk Gas Distribution A/S)

Høring af Energinet’s metodeanmeldelse: Justering af Energinet’s metode for kreditvurdering (gas og el )

Energinet’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne (”CCRs”)
Public Consultation – Gas Target Model
Public consultation on tariff principles and market design in a Baltic Pipe Open Season
Høring: Udkast til metodegodkendelse - fjernelse af overleverancegebyr og automatisk tildeling af døgnkapacitet i exitzonen og BNG Entry (Energinet.dk)
Høring: Udkast til afgørelse - Energinet.dk’s kommercielle balancemodel – justering af handelsvinduestruktur (gas)

Høring: Energinet.dk’s metodeanmeldelse - ændring af overleverancegebyr (gas)

Høringsudkast til sekretariatsafgørelse: Justering af Energinet.dk’s kommercielle balancemodel (gas)

Høring - Energinet.dk's metodeanmeldelse
- multiplikatorer og sæsonprofil

Høring af Energinet.dk's allokeringsmetode
for ny struktur i tarifferne
Energinet.dk’s metodeanmeldelse: justering af tarifmetode
(ændret omkostningsallokering af ny infrastruktur)
Energinet.dk’s metodeanmeldelse – justering af kommerciel balanceringsmodel

Energinet.dk’s metodeanmeldelse - multiplikator og sæsonprofil (prisstruktur korte kapacitetsprodukter)

Høring: Metodegodkendelse – Ændring af Energinet.dk’s kommercielle afbrydelighedskoncept (gas)

Høring - udkast til afgørelse vedrørende et tillæg til Energinet.dk’s gældende balanceringsmetode (kommerciel balancemodel)

Høring - udkast til afgørelse vedrørende Energinet.dk’s anmeldte metode til dansk implementering af CMP (congestion management procedures)

Høring – Energinet.dk’s tillæg til balancemetode

Høring af Energinet.dk's metodeanmeldelse: Frigivelse af kapacitet gennem Flow Commitment
Høring over Energinet.dk’s evaluering af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) mellem DK1-DK2
Høring af udkast til afgørelse vedrørende godkendelse af Energinet.dk’s metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter             
Høring af Energinet.dk's metodeanmeldelse: Implementering af CMP Guidelines
Høring af Energinet.dks metodeanmeldelse: Frigivelse af kapacitet gennem modflow

Høring – Energinet.dk´s pilotperiode for gastariffer

Justering i tarifgrundlaget for beskyttede og ikke-beskyttede danske gaskunder
Kommerciel balanceringsmodel

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO