Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinet.dk’s evaluering af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) mellem DK1-DK2

Energitilsynet har modtaget evaluering fra Energinet.dk vedrørende fysiske transmissionsrettigheder (PTR) mellem DK1-DK2 (Storebæltsforbindelsen).

Evalueringen kan findes på Energinet.dk’s hjemmeside via følgende link: http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Evaluering%20af%20fysiske%20transmissionsrettigheder%20på%20Storebæltsforbindelsen.pdf

Til baggrund for evalueringen ligger Energitilsynets godkendelse af metodeanmeldelsen fra 8. oktober 2013 vedrørende Energinet.dk’s pilotprojekt med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) med Use-It-Or-Sell-It (UIOSI) på Storebæltsforbindelsen, der forbinder DK1-DK2. 

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle kommentarer til Energinet.dk’s evaluering senest mandag den 27. juli 2015. 

Eventuelle kommentarer sendes til Markus Hübner marh_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk eller Kimmie Byriel Laage-Petersen kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes.

Der skal gøres opmærksom på, at Markus og Kimmie begge er fraværende fra kontoret i uge 30. Eventuelle spørgsmål skal derfor rettes til Sekretariatet for Energitilsynet senest fredag den 18. juli 2015.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO