Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energinet.dk's allokeringsmetode for ny struktur i tarifferne

Energitilsynets sekretariat har den 2. februar 2016 modtaget en anmeldelse fra Energinet.dk vedrørende en ny allokeringsmetode for den ny gasinfrastruktur (kompressorstation og rørdublering) i tarifferne.

Metodeændringen skal ses i forlængelse af Energitilsynets afgørelse af 23. september 2013 og sekretariatsafgørelse af 17. december 2014.

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til tilsynsnotat og skal i den forbindelse anmode om kommentarer hertil.

Eventuelle kommentarer sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) senest torsdag den 12. maj 2016 kl. 12.00.

Se udkast til afgørelse her

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO