Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energinet.dk’s metodeanmeldelse: justering af tarifmetode (ændret omkostningsallokering af ny infrastruktur)

Energitilsynet har den 2. februar 2016 modtaget en anmeldelse fra Energinet.dk (gas) om justering af omkostningsallokeringen i tarifferne vedrørende den ny infrastruktur i transmissionssystemet, kompressorstationen i Egtved og rørdubleringen i Ellund-Egtved.

Metodeanmeldelsen skal ses i forlængelse af Energitilsynets afgørelse af 23. september 2013 og sekretariatsafgørelse af 17. december 2014.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle kommentarer til Energinet.dk’s metodeanmeldelse af 2. februar 2016.

Eventuelle kommentarer sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) senest torsdag den 3. marts 2016.

Se Energinet.dk’s metodeanmeldelse af 2. februar 2016

Se bilag til Energinet.dk’s metodeanmeldelse

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO