Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring - Energinet.dk's metodeanmeldelse - multiplikatorer og sæsonprofil

Energitilsynets sekretariat har den 12.januar 2016 modtaget en anmeldelse fra Energinet.dk vedrørende en ændring af tarifstrukturmetoden for kapacitetsprodukter i det danske gastransmissionssystem. Den nye metode indebærer en fjernelse af sæsonfaktorerne og en sænkning af multiplikatorerne for henholdsvis kvartals- og månedsprodukter samt for dags- og within-day-produkter.

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse og skal i den forbindelse anmode om kommentarer hertil.

Eventuelle kommentarer sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til Henrik Thomsen (hth_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) senest torsdag den 27. maj 2016

Se udkast til afgørelse her

Bilag 2 - anmeldelse af multiplikator og sæsonprofil

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO