Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energinet’s anmeldelse af metoden vedrørende den fælles netmodel (CGMM) samt metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug (GLDPM)

Sekretariatet for Energitilsynet har den 6. juli 2017 modtaget to anmeldelser fra Energinet vedrørende den fælles netmodel (”Common Grid Model Methodology”) samt metoden for fremsendelse af data om produktion og forbrug (”Generation and Load Data Provision Methodology”). 

Energinet har fremsendt anmeldelserne i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”) Artikel 17 og Artikel 18. 

Energinet har udarbejdet de to forslag i samarbejde med de øvrige europæiske transmissions system operatører (”TSO’er”) og forslagene fastsætter harmoniserede regler for fremsendelse af data om produktion og forbrug for langsigtede tidsrammer samt for den fælles netmodel for langsigtede tidsrammer. 

 

Forslag til den fælles netmodel (”CGMM”) kan findes her 

Forslag til metoden for fremsendelse af data om produktion og forbrug (”GLDPM”) kan findes her

 

Sekretariatet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte forslag senest fredag den 4. august 2017.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO