Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Energinets metodeanmeldelse: Justering af Energinets kommercielle balancemodel

Forsyningstilsynet har den 3. juli 2018 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende justering af Energinets kommercielle balancemodel.

Justeringen vedrører fjernelse af begge price caps, justering af small adjustment step 2 samt beregningsmetoden for ubalancebetaling under Emergency.

Eventuelle kommentarer til Energinets metodeanmeldelse sendes til Forsyningstilsynet til:

post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk) senest torsdag den 16. august 2018 kl. 12.00. Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært engelsk.

Bemærk venligst at Appendix 1 (på 2 sider) til metodeanmeldelsen, med kort resumé af Energinets modtagne høringssvar samt Energinets bemærkninger hertil, endnu ikke er vedlagt høringen. Appendix 1 (i en anonymiseret form) kan af praktiske årsager først blive vedlagt/uploaded den 8. august. 

Se Energinets metodeanmeldelse her

Appendix 1

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO