Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring: Udkast til afgørelse - Energinet.dk’s kommercielle balancemodel – justering af handelsvinduestruktur (gas)

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til sekretariatsafgørelse vedr. Energinet.dk’s anmeldelse af ændret handelsvindue i gul zone i weekend og helligdage.  

Justeringen af handelsvinduestrukturen i weekenden og på helligdage er en opfølgning på sekretariatets afgørelse af 19. september 2016, se vedhæftet bilag 1.  

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle kommentarer til sekretariatets udkast til afgørelse.   

Eventuelle kommentarer sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk ) senest den 7. november 2016. 

Se udkast til afgørelse her 

Se bilag 1 her

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO