Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring: Udkast til metodegodkendelse – ændring af afregningscyklus i distributionsbetingelser (Dansk Gas Distribution A/S)

Energitilsynet modtog den 24. februar 2017 en metodeanmeldelse fra Dansk Gas Distribution A/S vedrørende ændring af afregningscyklussen i DGDs distributionsbetingelser. Metodeanmeldelsen går i korthed ud på at få tilladelse til at opkræve distributionsbetaling med videre med tre måneders forudbetaling. Dette er en længere forudbetalingsperiode end i de gældende metoder, hvor der er mulighed for at opkræve distributionsbetaling med en måneds forudbetaling i en periode på et kvartal.

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedr. Dansk Gas Distribution A/S’ anmeldte metodeændring.

Eventuelle kommentarer sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til Andreas Droob Kristensen (adkr_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) senest onsdag den 9. august 2017 kl. 14.

Se udkast til afgørelse her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO