Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udkast til afgørelse om JBZ (Joint Balancing Zone) - en fælles balanceringzone for Danmark og Sverige

Forsyningstilsynet skal i denne sag tage stilling til et metodeforslag fra Energinet og Swedegas, som går ud på at oprette en fælles balancezone for Danmark og Sverige.  Metodeforslaget er vedlagt sagen som bilag.

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage evt. bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse senest torsdag den 21. marts kl. 12.00.

Eventuelle bemærkninger sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk med cc til Henrik Nygaard Jensen (hnj_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk)  

Se udkast til afgørelse her 
Se bilag her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO