Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over udmelding af prisloft 2018

Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2017 gældende for år 2018. I denne forbindelse foretager Energitilsynet forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Energitilsynets hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten i bilag 5 er blevet orienteret om høringen pr. e-mail.

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Troels Refsgaard Holm (tbho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) med kopi til Renée van Naerssen (rvn_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Den endelig udmelding af prisloft for opvarmet vand for år 2018 offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside senest den 15. oktober 2017. Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt bedes rettet til Troels Refsgaard Holm (tbho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk / +45 4171 5415)

Høring over udmelding af prisloft 2018

Bilag 1- Retsgrundlag

Bilag 2 - Prisloftberegning for år 2018

Bilag 3 - Afgiftsændringer

Bilag 4 - Lang byggerente

Bilag 5 - Høringsliste

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO